Wat is de achtergrond van het onderzoek?

Verschillende buitenlandse studies hebben het gunstige effect van monoklonale antilichamen en antivirale middelen op het beloop van COVID-19 aangetoond. Vanaf september 2021 tot april 2022 werden monoklonale antilichamen daarom ook in Nederland toegediend als behandeling van COVID-19. Het is nog onduidelijk wanneer de eerste orale antivirale middelen en profylactische monoklonale antilichamen beschikbaar zijn in Nederland. Deze middelen zijn met name belangrijk voor patiënten die minder goed reageren op een vaccinatie doordat het afweersysteem verzwakt is. Om deze behandeling zo goed mogelijk in te kunnen zetten, kijken we in deze studie naar alle patiënten in Nederland die monoklonale antilichamen of andere antivirale middelen hebben gehad.

Hoe kan ik meedoen?

Als u behandeld wordt met monoklonale antilichamen of orale antivirale middelen in 1 van de deelnemende centra kunt u mee doen met TURN-COVID. Zie onder het kopje samenwerkingen de lijst van de deelnemende centra en de contactgegevens van de hoofdonderzoeker. U kunt het ook aan uw behandelend arts vragen en een email sturen naar turncovid@amsterdamumc.nl. U zult als deel van de standaardzorg monoklonale antilichamen of een ander antiviraal middel toegediend krijgen. Dit is géén onderdeel van de studie, maar een behandeling die u ook zou krijgen als u niet mee zou doen.

Wat betekent deelname voor mij?

Stap 1: bent u geschikt om mee te doen?

We willen eerst weten of u geschikt bent om mee te doen. De onderzoeker controleert eerst of u de behandeling met monoklonale antilichamen of ander antiviraal middel tegen Covid-19 heeft gehad.

Stap 2: de behandeling

U heeft als deel van de standaardzorg monoklonale antilichamen of een ander antiviraal middel toegediend gekregen. Dit is géén onderdeel van de studie, maar een behandeling die u ook zou hebben gekregen als u niet mee zou doen. Het is daarom belangrijk om te weten dat deze behandeling wordt vergoed volgens de regels van de zorgverzekering. De handelingen die extra worden uitgevoerd in het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn kosteloos.

Stap 3a: onderzoeken en metingen – Deel 1 vragenlijsten en klinische gegevens

Voor het onderzoek wordt u benaderd door de onderzoekers via de mail of telefoon. De onderzoekers zullen u vragen vragenlijsten in te vullen over de volgende 7 momenten: (1) 14 dagen (2 weken) voor uw COVID-19 infectie,(2) 0 dagen, (3) 7 dagen, (4) 28 dagen, (5) 90 dagen (3 maanden) en (6) 180 dagen (6 maanden) na uw behandeling met antivirale middelen. Dit zal zo’n 10 tot 15 minuten per vragenlijst in beslag nemen. Tevens worden er gegevens uit uw medisch dossier bekeken, zoals de uitslag van uw COVID-19 test.

Stap 3b: onderzoeken en metingen – Deel 2 Biobank

Voor het onderzoek is het nodig dat de onderzoekers u vier keer zien. Het eerste moment valt samen met uw behandeling. Daarna zullen de onderzoekers op dag 7 na toediening van uw behandeling bij u langskomen of komt u langs op de polikliniek. Op dag 28 en 90 zal u worden uitgenodigd op de polikliniek of zullen we in overleg met u langskomen bij u thuis. Tijdens al deze momenten wordt er een neus en mond swab gedaan om te testen op COVID19.

Informatiebrief en Toestemmingsformulier

De informatiebrief en het toestemmingsformulier voor Deel 1 (klinische gegevens en vragenlijsten) en Deel 2 (Biobank) van de TURN-COVID studie vindt u hieronder. In Deel 1 verzamelen we klinische gegevens en vragenlijsten. In Deel 2 nemen we bloed en keel-neus swabs af op verschillende tijdspunten.

Informatiebrief & Toestemmingsformulier Deel 1 TURN-COVID (klinische gegevens en vragenlijsten)
Informatiebrief &Toestemmingsformulier Deel 2 TURN-COVID (Biobank)