Coördinatie studiegroep

Prof. dr. W. Joost Wiersinga, internist-infectioloog, hoofdonderzoeker
Dr. Godelieve J. de Bree, internist-infectioloog/klinisch immunoloog, hoofdonderzoeker
Dr. Emma Birnie, arts in opleiding tot internist, nationale projectleider & postdoc
Afdeling Inwendige Geneeskunde, onderafdeling Infectieziekten
Center for Experimental Molecular Medicine (CEMM), Amsterdam UMC, Amsterdam

Studiegroep

Prof. dr. W. Joost Wiersinga, internist-infectioloog, hoofdonderzoeker
Dr. Godelieve J. de Bree, internist-infectioloog/klinisch immunoloog, hoofdonderzoeker
Dr. Emma Birnie, arts in opleiding tot internist, nationale projectleider & postdoc
Drs. Magda Vergouwe, arts-onderzoeker, dagelijkse coördinator
Drs. Jason J. Biemond, arts-onderzoeker
Drs. Brent Appelman, arts-onderzoeker
Dr. Stephanie Popping, arts in opleiding tot microbioloog, postdoc
Afdeling Inwendige Geneeskunde, onderafdeling Infectieziekten
Center for Experimental Molecular Medicine (CEMM), Amsterdam UMC, Amsterdam

Prof. dr. Frits R. Rosendaal, hoogleraar Klinische Epidemiologie
Afdeling Klinische Epidemiologie, LUMC, Leiden

Prof. dr. Maarten F. Schim van der Loeff, hoogleraar Epidemiologie, expertise HIV/SOA cohort studies
GGD Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
Prof. dr. Frans J. van Ittersum, voorzitter
Afdeling Nefrologie, Amsterdam UMC, Amsterdam

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
Prof. dr. An K.L. Reyners, voorzitter NVMO commissie Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM)
Afdeling Medische oncologie UMCG, Groningen
Drs. Robbert J. van Alphen, bestuurslid NVMO, oncoloog
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
Prof. dr. Marie José Kersten, bestuurslid NVvH
Prof. dr. Mette D. Hazenberg, hematoloog
Dr. Jarom Heijmans, hematoloog
Afdeling Hematologie, Amsterdam UMC, Amsterdam

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Dr. Leon M. van den Toorn
Afdeling Longziekten ErasmusMC, Rotterdam

Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA)
Dr. E. Marleen Kemper, bestuurslid portefeuille wetenschappelijke zaken
Apotheek Amsterdam UMC, Apotheek Klinische Trials

Stichting Hiv Monitoring
Prof. dr. Marc van der Valk, internist-infectioloog – bestuurder Stichting Hiv Monitoring
Drs. Sima Zaheri – bestuurder Stichting Hiv Monitoring
Stichting Hiv Monitoring, Amsterdam

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dr. Albert Vollaard, internist-infectioloog, redactielid SWAB medicamenteuze behandeling Covid-19
RIVM/ Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), Bilthoven

Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB)
Dr. Mark G.J. de Boer, voorzitter SWAB en Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19
Afdeling infectieziekten, LUMC, Leiden

Sanquin Bloedbank
Prof. Hans L. Zaaijer, viroloog
Plesmanlaan 125, Amsterdam

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Prof. Mat J.A.P. Daemen, lid NFU Covid Commissie (CoCoN)
Afdeling Pathologie, Amsterdam UMC, Amsterdam

Patiënten vertegenwoordiging
Joost Klappe, werkgroeplid
Werkgroep Long COVID Nederland (PASC)