Achtergrond

Nieuwe antivirale middelen kunnen een keerpunt zijn bij de preventie en behandeling van patiënten met COVID-19. Verschillende gerandomiseerde klinische fase III-studies laten zien dat een gift neutraliserende monoklonale SARS-CoV-2-antilichamen het relatieve risico op ziekenhuisopname en/of overlijden met 70-85% kan verminderen bij seronegatieve patiënten met SARS-CoV-2-infectie, mits vroeg gegeven in het ziekteproces. Deze geneesmiddelen werden ook ingezet bij seronegatieve hoogrisicopatiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast wordt gerapporteerd dat orale antivirale middelen, zoals molnupiravir en nirmatrelvir/ritonavir, het risico op ziekenhuisopname en/of overlijden met 39-89% zouden verminderen. Deze ontwikkelingen zijn potentiële doorbraken in de behandeling van een SARS-CoV-2-infectie, voornamelijk voor immuungecompromitteerde patiënten die een verminderde of geen humorale respons hebben na COVID-19-vaccinatie. Naast vaccinatiegraad zullen de komst van nieuwe SARSCoV-2-mutanten zoals omikron en logistieke zaken belangrijke determinanten zijn van het klinische effect in de dagelijkse praktijk.

Doel

TURN-COVID is een nationale cohortstudie gericht op het gebruik van neutraliserende monoklonale antilichamen en andere antivirale SARS-CoV-2-middelen als behandeling tegen COVID-19. Doel van de studie is om het gebruik, de effectiviteit, veiligheid en kosten van de verschillende middelen in kaart te brengen in Nederlandse setting. Ook worden de virale kinetiek, het mogelijke ontstaan van nieuwe SARS-CoV-2-mutanten tijdens behandeling en de antistofrespons onderzocht. Bovendien wordt een landelijk platform gecreëerd om toekomstige nog niet geregistreerde behandelingen van COVID-19 te evalueren.

Studie opzet

In deel 1 van de TURN-COVID-studie (niet-WMO-plichtig) worden klinische gegevens van patiënten verzameld die worden behandeld met monoklonale antilichamen en andere antivirale middelen tegen SARS-CoV-2. Bovendien worden de patiënten na infusie nog vijfmaal benaderd met vragenlijsten over de kwaliteit van leven en het gebruik van zorg (op dag 7, 14, 28, 90 en 180; zie Figuur 1 ). Daarnaast wordt in een aantal centra de TURN-COVID-biobankstudie verricht (deel 2). Dit onderdeel is WMO-plichtig, en METC-toestemming en een verklaring van geen bezwaar van de CCMO (geregistreerd bij ToetsingOnline met nummer NL78705.018.21) zijn reeds gekregen. Keel-neuswabs en bloed worden verzameld op verschillende tijdspunten (dag 0, 7, 28 en 90) om de virale kinetiek, het eventuele ontstaan van nieuwe virusvarianten/mutanten, de antistofrespons en immuunrespons te onderzoeken (zie Figuur 1 ). Patiënten van 18 jaar of ouder die worden behandeld met monoklonale antilichamen en andere antivirale middelen tegen SARS-CoV-2 en toestemming geven, kunnen worden geïncludeerd.

Doe mee

Als u mee wilt doen kunt u contact opnemen met turncovid@amsterdamumc.nl of vul het contactformulier in.

Figuur 1