Patientverenigingen

TURN-COVID werkt samen met verschillende patienten organisaties. Deze organisaties behartigen de belangen van patienten en hun naasten. Goede samenwerking met deze organisaties staat centraal om uiteindelijk direct impact te kunnen hebben en samen met de doelgroep relevante vragen te bedenken.

Patiëntenorganisatie Hematon
Hematon is de patiëntenorganisatie voor mensen met bloed- of lymfklierkanker en voor mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan.
Contactpersoon: Jan Mol

Nierpatiënten vereniging Nederland
Nierpatiënten Vereniging Nederland is een actieve vereniging van en voor nierpatiënten.
Contactpersoon: Wanda Konijn

Long COVID Nederland
De patiëntenorganisatie voor mensen met langdurige klachten na corona
Contactpersoon: Joost Klappe