Studie opzet

In deel 1 van de TURN-COVID-studie (niet-WMO-plichtig) worden klinische gegevens van patiënten verzameld die worden behandeld met monoklonale antilichamen en andere antivirale middelen tegen SARS-CoV-2. Bovendien worden de patiënten na infusie nog vijfmaal benaderd met vragenlijsten over de kwaliteit van leven en het gebruik van zorg (op dag 7, 14, 28, 90 en 180) (zie Figuur 1). Daarnaast wordt in een aantal centra de TURN-COVID-biobankstudie verricht (deel 2). Dit onderdeel is WMO-plichtig en METC-toestemming en een verklaring van geen bezwaar van de CCMO (geregistreerd bij ToetsingOnline met nummer NL78705.018.21) is reeds gekregen. Keel-neus swabs en bloed worden verzameld op verschillende tijdspunten (dag 0, 7, 28 en 90) om de virale kinetiek, het eventuele ontstaan van nieuwe virusvarianten/mutanten, de antistofrespons en immuunrespons te onderzoeken (zie Figuur 1). Patiënten van ≥18 jaar die worden behandeld met monoklonale antilichamen en andere antivirale middelen tegen SARS-CoV-2 en toestemming geven kunnen worden geïncludeerd.

Figuur 1

Figuur 1