Achtergrond

Nieuwe antivirale middelen kunnen een mogelijk keerpunt zijn in de preventie en behandeling van patiënten met COVID-19. Verschillende gerandomiseerde klinische fase III-studies laten zien dat één gift neutraliserende monoklonale SARS-CoV-2-antilichamen het relatieve risico op ziekenhuisopname en/of overlijden met 70-85% kan verminderen bij seronegatieve patiënten met SARS-CoV-2-infectie, mits vroeg gegeven in het ziekteproces. Deze geneesmiddelen werden ook bij seronegatieve hoogrisicopatiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis ingezet. Daarnaast wordt gerapporteerd dat orale antivirale middelen, zoals molnupiravir en nirmatrelvir/ritonavir, het risico op ziekenhuisopname en/of overlijden met 39-89% zouden kunnen verminderen. Deze ontwikkelingen zijn potentiële doorbraken in de behandeling van SARS-CoV-2-infectie, voornamelijk voor immuungecompromitteerde patiënten die een verminderde of geen humorale respons hebben na COVID-19-vaccinatie. Naast vaccinatiegraad zullen de komst van nieuwe SARS-CoV-2-mutanten zoals omikron en logistieke zaken belangrijke determinanten zijn van het klinische effect in de dagelijkse praktijk.

Doel

Het doel van de TURN-COVID studie is om het gebruik, de effectiviteit, de veiligheid en de kosten van monoklonale antilichamen en andere antivirale middelen tegen SARS-CoV-2 in Nederland in kaart te brengen. Bovendien creëren we een landelijk platform om toekomstige nog niet geregistreerde behandelingen voor COVID-19 te evalueren.

Studie opzet

In deel 1 van de TURN-COVID-studie (niet-WMO-plichtig) worden klinische gegevens van patiënten verzameld die worden behandeld met monoklonale antilichamen en andere antivirale middelen tegen SARS-CoV-2. Bovendien worden de patiënten na infusie nog vijfmaal benaderd met vragenlijsten over de kwaliteit van leven en het gebruik van zorg (op dag 7, 14, 28, 90 en 180) (zie Figuur 1). Daarnaast wordt in een aantal centra de TURN-COVID-biobankstudie verricht (deel 2). Dit onderdeel is WMO-plichtig en METC-toestemming en een verklaring van geen bezwaar van de CCMO (geregistreerd bij ToetsingOnline met nummer NL78705.018.21) is reeds gekregen. Keel-neus swabs en bloed worden verzameld op verschillende tijdspunten (dag 0, 7, 28 en 90) om de virale kinetiek, het eventuele ontstaan van nieuwe virusvarianten/mutanten, de antistofrespons en immuunrespons te onderzoeken (zie Figuur 1). Patiënten van ≥18 jaar die worden behandeld met monoklonale antilichamen en andere antivirale middelen tegen SARS-CoV-2 en toestemming geven kunnen worden geïncludeerd.

Studie opzet TURN-COVID

Doe mee

Als u mee wilt doen kunt u contact opnemen met turncovid@amsterdamumc.nl of vul het contactformulier in.